Personalia

Dit is een verplicht veld.

Dit is een verplicht veld.

Dit is een verplicht veld.

Vul hier je adres in

Vul hier je postcode in

Vul hier je woonplaats in

Dit is een verplicht veld.

Vul hier je mobiel nummer in

Dit is een verplicht veld.

Bedrijf/organisatie

Dit is een verplicht veld.

Dit is een verplicht veld.

Dit is een verplicht veld.

Om lid te kunnen worden dien je akkoord te gaan met onze voorwaarden.

Vul hier je eigen naam of naam en e-mailadres van verantwoordelijke collega in

Vul je eigen naam in of naam en e-mailadres van verantwoordelijke collega.

Motivatie

Geef hier een korte toelichting op de verwachtingen van het lidmaatschap

Korte toelichting op verwachtingen van lidmaatschap.

Geef hier een korte verwoording van eigen inbreng/expertise/ervaring

Korte verwoording van eigen inbreng/ expertise/ervaring.

Verklaring
Door het versturen van dit formulier verklaar ik kennis te hebben genomen van het lidmaatschapsreglement en de gedragscode van SCRIPPS en akkoord te gaan met de inhoud daarvan. Ik ga eveneens akkoord met de vooruitbetaling van het voor het lidmaatschapsjaar 2021 verschuldigde lidmaatschapsgeld, zijnde €2.241,- excl. btw. Indien het lidmaatschap een gedeelte van het lidmaatschapsjaar omvat, ben ik €1.494,- excl. btw (twee bijeenkomsten) dan wel €747,- excl. btw (één bijeenkomst) verschuldigd.

Voor NGO's
Door het versturen van dit formulier verklaar ik kennis te hebben genomen van het lidmaatschapsreglement en de gedragscode van SCRIPPS en akkoord te gaan met de inhoud daarvan. Ik ga eveneens akkoord met de betaling van het voor het lidmaatschapsjaar 2021 verschuldigde lidmaatschapsgeld voor NGO's, zijnde €747,- excl. btw. Indien het lidmaatschap een gedeelte van het lidmaatschapsjaar omvat, ben ik €498,- excl. btw (twee bijeenkomsten) dan wel €249,- excl. btw (één bijeenkomst) verschuldigd.
Geef hier je dieetwensen aan, bijvoorbeeld vegetarisch

In verband met diner, bijvoorbeeld vegetarisch of glutenvrij.

Om lid te kunnen worden dien je akkoord te gaan met onze voorwaarden.

* Verplicht in te vullen veld